Death Certificate of Mosiek Aronowicz, father of Tuvia David Mokotow

Highlighted words:
umarł Starozakonnay Mosiek Aronowicz = died the Jew Moses ben Aron
lat osiemdziesiąt trzy - aged 83
Dawida Mokotow Syna = son of Dawid Mokotow